VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 26. februar til fredag 5. mars

I lavlandet i Sør-Norge er mange vann snøfrie, og den tidligere tykke isen omdannes til våris i mildværet. Les mer om Våris. Nattefrost kan gi god bæreevne på morgenen, men kan raskt bli svekket på formiddagen. Går man gjennom på dårlig våris, så kommer man seg ikke opp med ispigger. Da er kasteline ekstra viktig, alternativt helikopter.

Fra Trøndelag og sørover er mange store lavlandsvann islagt. Vi kan finne alt fra isfritt til farbar is på samme vann. Det har vært mildt og vil være mildt i helga og starten av neste uke. Det er observert raskt voksende vårisdannelse på snøfrie vann i lavlandet. Plumpefaren er derfor stor. Vi har sett flere slike hendelser de siste ukene. Isen bør ha minst 10 cm med god iskvalitet, vær flere sammen, og bruk sikkerhetsutstyr. Spesielt viktig er tau/kasteline for trygg redning.

Videre nordover er det meste farbart, men store lavlandsvann i Nordland kan ennå ha uventet variasjon i istykkelsen. På grunn av snø på vannene i Nord-Norge kan det forekomme overvann og sørpe i mildværet.

I fjellet i hele landet er det meste islagt og farbart nå, men husk at isen kan være svekket på overraskende steder på vann som er påvirket av kraftverksreguleringer. Se slike "alltid svake områder" som røde felter i bakgrunnskartet på iskart.no.

I helga er det fortsatt meldt mildvær fra Nordland og sørover. Man må ha fokus på å unngå steder med strøm under isen, da isen smelter fra undersiden på slike steder. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elva, eller under broer. Isen vil også svekkes raskt på nylagt is som vi finner på de store innsjøene fra Trøndelag og sør over, og på elvestrekninger. I mildvær med vind blir det også ofte råker ved utstikkende nes på litt større vann.

Det er meldt kaldere temperaturer over hele landet mot slutten av varslingsperioden, bortsett fra de helt kystnære strøka i Sør-Norge. Minusgradene vil bidra til at sørpe fryser til sørpeis. Også begynnende våris kan bli sterk igjen.

Det har gått flere isganger i mildværet, og det kan gå nye isganger i neste uke i vassdrag fra Nordland og sørover.

Isvarselet gjelder ikke for fjordis, men siden det har vært stor ferdsel på fjordisen tidligere i vinter nevner vi den i isvarselet. Kvaliteten på fjordisen har blitt mye dårligere i mildværet på grunn av tidevannet som smelter is fra undersiden, og den svekkes mye raskere enn innsjøisen.

Nå som det er islagt på små pytter der folk bor, er det viktig å forklare barn hvor farlig det er å gå gjennom isen. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte eller isfrie vann. All isinformasjon blir med en gang synlig i iskart.no, slik at vi og andre som ferdes i naturen kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg nedover mot lavlandet. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Solveig Havstad Winsvold

Utløpsos og innløpsos

Åpent vann der elva renner ut av vannets "utløpsos". Dette skyldes at varmt vann fra dypet trekkes opp mot overflaten i utløpssonen. Utløpsoset er størst på dype vann, når vannføringen er stor og lufttemperaturen høy. Midtvinters kan innløpsos og utløpsos være helt snødekte, med tynn is under så her er plumpefaren stor.
Arkivfoto: Kolbjørn Tjessem, Indra Fisketjørn. 490 moh i Gjesdal, 4.mars 2015. Bildet er hentet fra regObs.no.

Skillelinjer

Se alle isobservasjoner på iskart.no. Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no.Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier