VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 14. februar til fredag 21. februar

Også den siste uken har vært mildt i kystnære strøk i Sør-Norge opp til og med Trøndelag. Det har kommet enn del regn og smeltet snø, så vannføringen i lavlandet har vært større enn vanlig. Dette har smeltet isen fra undersiden og gitt store variasjoner i istykkelsen og dårlig is langs land. Isen i lavlandet er betydeligere svakere enn i en kaldere vinter ved innløp, utløp og i trange sund, og råkene er betydelig større. Hold god avstand til slike områder.

Mellom 200 og 400 moh er det mye snøfri is med skøytemuligheter i Oslo-området. Men bruk sikkerhetsutstyr da det er en reell sannsynlighet for plumping. I løpet av uken kan snøen smelte opp mot 600 moh hvor isen er tykkere. Det kan gi tryggere skøyting.

Vi regner isen som farbar i fjellet og i Troms og Finnmark. Men de aller dypeste og største vannene fra Nordland og sør over er ennå under islegging eller nylig islagt.

Husk at dype vann islegges senere enn grunne vann, så du må forvente store forskjeller i istykkelser fra vann til vann og også på samme vann der dybden varierer. Dette betyr at du på samme vann kan ha bærende farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Det samme milde værlaget fortsetter i neste uke, så vi venter små endringer i isforholdene.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

All isinformasjon blir synlig i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner, alt fra bilder til måling av istykkelse, så vi og andre som ferdes på isen kan følge med på isforholdene. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Vi minner om at isvarselet ikke gjelder is på elver.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Vestland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Is legger seg vanligvis i etapper, slik at isen på et vann har ulik tykkelse. Ofte ser man overgangen mellom is av ulik tykkelse som en skillelinje i isen, en endring i strukturen eller fargen på isen. Mål alltid isen på nytt før du krysser en skillelinje. Dette er særlig aktuelt den første tiden etter islegging. Videoen viser et eksempel. Vi anbefaler også å klikke på knappen til høyre for å se gode TV-innslag eller videoer om ferdsel på is, eller høre gode Podcaster om emnet.

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier