VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 26. juni til fredag 3. juli

Isvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober.

26. juni er det meste av isen smeltet under ca 1200 moh i sørøst, avtagende vestover og nordover til ca 400 moh i de tre nordligste fylkene. Høydegrensen varierer og er generelt lavest i snørike områder.

All isinformasjon blir fortsatt synlig i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte vann så vi og andre som ferdes i fjellet kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg oppover. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Om våren trenger solstrålene ned i isen og endrer iskrystallene til våris med dårlig bæreevne og stort vanninnhold. Isen ser mørkere ut, men etter nattefrost kan våris bli lys i farge og kan minne om skare/søpeis. Overflaten er sprø, ruglete og ganske hard, og ser derfor trygg ut, men under isen er det stavstruktur med dårlig binding mellom krystallene. Nattefrost forsinker prosessen, men uteblir den kan isforholdene endres i løpet av få dager. Også snø på isen forsinker nedbrytingen betydelig. Isen ligger derfor lengst i snørike områder.

Om du prøver deg på isen, så sjekk fargen og fastheten på isen. Gråere farge indikerer at vårisdannelsen har startet. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne påvirket is da denne er myk og dårlig bunden mot fast og mindre påvirket is. Det må være minst 10 cm fast is, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer. Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen og ha med kasteline/tau for sikker redning.

Isen smelter også nedenifra der vann strømmer under isen, så hold ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund. Også på grunne vann og myrpartier vil isen smelte raskere på grunn av varme fra bunnen. Vær også oppmerksom på at varm vind kan smelte mer is noen steder. Ofte er områder ved nes og små holmer ekstra utsatt.

Husk at kraftverksinngrep svekker isen mye mer nå om våren når magasinene tappes ned. Hold derfor god avstand til røde områder på iskart.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Dannelse av våris

Når snøen har smeltet på isen om våren, og solen står litt høyere på himmelen, forandres krystallstrukturen i isen. Det dannes lange vertikale krystaller med dårlig binding mellom krystallene, såkalt våris eller stavis.

Går man gjennom isen er det svært vanskelig å komme opp da isen brister på nytt. Les mer på Isskolen

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier