Avalanche forecast for Voss Wednesday 2021-01-27

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

At some spots it might be easy to trigger avalanches in persistent weak layers of facets deeper in the snow pack. Large avalanches might be the result.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Calm/light breeze from west.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-11 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

27.01.2021 kl. 18:16

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldtnog stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt.

ObsID: 252161

Voss / Jordalen/Øyastølsfjellet

Snow

27.01.2021 kl. 14:27

1096 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Weather
Image 3 of 12 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Weather
Image 4 of 12 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Nydeleg dag i Berdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Nydeleg skiføre i Berdalen i dag.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 7 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 8 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  2-3m store overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 9 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Det har gått eit skred i ledevollen ved Langageiti. Tidspunkt for dette skredet er uvisst.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Ingen skredaktivitet i vollen ved Nautgrovi/Gudvangen
Image Of Snow Cover
Image 11 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Tynt snødekke i utløpsområda til skreda som krysser Fv5623 Bakka. Dette kan redusera utløpslenga til evt. skred
Image Of Snow Profile
Image 12 of 12 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Det er observert 2 lag med kant/beger i snøpakka. Generelt er det vanskeleg å påverke desse laga med i overgangen tynt til tykkt sndekke fekk eg fleire massive drønn i snødekket frå desse laga.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet er relatert til kantkorn/beger i snødekket. Det er mogleg å påverke dette laget i overgangen tynt til tykt snødekke eller der fokksnøflaket ikkje er for hardt.

Weather

No precipitation -15 °C 2 m/s from N ↓ 5% clouds Klart og kald vær i Jordalen i dag. -15C ved parkeringa(650moh) og -7C på 1100moh. Tydlege invensjon. Svak dalatrekk i botn av Berdalen med over tregrensa var det til nærma vindstille

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I Jordalen er det om lag 25-30 cm med laus(4F) nysnø i skogen. Over tregrensa har vinden jobba meir med snødekket. Det er vindformasjonar nær ryggar og på dei høgaste toppane men i litt meir skjerma formasjonar er det om lag 15-20cm 4f-1f nysnø. Dette gjev fantastisk skiføre! Det er observert overflaterim/kant etter siste døgn med klarvær. Storleiken på fasettane minkar dess høgre opp ein kjem.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfaren er relatert til svake lag med kant/beger i snødekket. Mange stadar er dette laget dypt begravd under fokksnø og det er liten respons. Eg fekk fleire kraftige drønn nær ryggar/ved overgangen frå tykt til tynt snødekke. Det er truleg at skred frå dette laget kan verte store(str. 3). Over tregrensa er det lagt ut fokksnø i austleg sektor men fokknsøen verkar seig og utan spenningar. Det er meldt kaldt og stabilt vær komande dagar, dette vil føre til oppbyggande omvandling i snødekket Forecast correct Ein kunne kanskje tatt med ein kommentar til stabiliteten fokksnøen over tregrensa

Danger Sign

Whumpf sound Fekk eit par kraftige drønn i snøpakka ved overgang frå tynt til tykt snødekke.

Tests

ECTX Good Fekk ingen utslag på ECT der eg gravde profil,

Avalanche Activity

27. Jan. 18-24 Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release SW, W, NW. Above 800 masl Det er observert 1stk tørt laussnøskred samt 1 stk tørt flakskred som losna på vestsida av Nosafjellet. Høgde på losneområdet er om lag 1000moh.

Snow Profile

1 cm F SH/FC 2 mm D, 24 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm P MFcr, 19 cm 4F FC/DH 2 mm D, 2 cm K MFcr, 6 cm 4F FC/DH 3 mm D, 2 cm K MFcr, 65 cm P RG 1 mm D -11 °C @ 0 cm, -7 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 252148

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 13:00

731 masl

Åsine (Unknown)

Avalanche Problems

The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓ 1% clouds

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Surface hoar on a soft surface

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Tests

CTH26Q2 Good

ObsID: 252114

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 12:13

667 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ragne@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Flere drønn

ObsID: 252099

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 12:00

768 masl

Håvard Rekve Østlie (Unknown)

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓ 1% clouds

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift Surface hoar on a soft surface

Danger Sign

Other danger sign (specify) Overflaterim

Tests

CTE6@5cmQ2 Good

Snow Profile

ObsID: 252116

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 12:00

768 masl

Eilif (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from E ← 1% clouds Sol

Snow Cover

120 cm in total 0 cm new snow

Danger Sign

Other danger sign (specify) Overflaterim

Whumpf sound

Tests

CTH25@97cmQ2 Medium

Snow Profile

3 cm F SH, 5 cm F DF, 100 cm 4F RG, 15 cm 4F

ObsID: 252115

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 12:00

761 masl

Ann Regine (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. SE, S, SW

Avalanche Observation

27. Jan 13:02

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓ Sol

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift Surface hoar on a soft surface

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim

Tests

CTM13@90cmQ3 Good

ObsID: 252117

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 11:39

668 masl

Kari@vgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kari@vgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kari@vgs

Weather

No precipitation -9 °C 2 m/s from NE ↙ 3% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry

ObsID: 252093

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 11:38

670 masl

Kristi@vgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kristi@vgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristi@vgs

Weather

No precipitation -9 °C 2 m/s from NE ↙ 3% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry

ObsID: 252094

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 11:38

670 masl

Emmarykke (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Emmarykke
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Emmarykke

Weather

No precipitation -9 °C 2 m/s from NE ↙ 3% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry

ObsID: 252095

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 11:37

668 masl

Helene@vossvgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Helene@vossvgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Helene@vossvgs

Weather

No precipitation -9 °C 2 m/s from NE ↙ 3% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry

ObsID: 252092

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 11:36

670 masl

madelen@vossvgs.no (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  madelen@vossvgs.no
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  madelen@vossvgs.no

Weather

No precipitation -8 °C 2 m/s from E ← 5% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry litt rim på overflaten.

ObsID: 252089

Voss / Voss

Snow

27.01.2021 kl. 10:07

337 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk

Weather

No precipitation -22 °C 0 m/s 5% clouds Klart og fint men kaldt vær på oppheim. Overflaterim.

ObsID: 252065

Voss / Voss

Snow

26.01.2021 kl. 13:35

980 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  BrittMari@vossvgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  BrittMari@vossvgs
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  BrittMari@vossvgs

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Flott vintervær. Skodde, som letta utover på ettermiddagen og sola kom fram.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ca.5-10cm tørr upåvirka nysnø oppå eit hardare snølah. Gjennomslagsføre nokre plassar, og tynt snødekke på toppar.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 251988

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

26.01.2021 kl. 13:18

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt ig stabilt ver. Snødekket har stabilisert seg.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt og kaldt ver held fram..

ObsID: 251944

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 12:41

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Veret har stabilisert seg, og temperaturen har sunke.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt og kaldt ver.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 251769

Voss / Vik

Snow

24.01.2021 kl. 16:16

1086 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nærmest skyfritt utover dagen på Vikafjellet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  For det meste hard snøoverflate i høyfjellet men du synker litt nede her og der
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Avblåst på rygger samt blyant sastruger men jevnt og fint i skjerma formasjoner
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Typisk snødekke flere meter med snø noen steder og helt fritt for snø andre steder. Sø er sånn ca til høyre i bilde. Hytte veggen er blåst fri for snø mens lenger seg på den andre siden
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ca 1 meter brøytekanter ved Skjellingavatnet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kvassdalen et titals løs snø skred
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Finnbunuten skavel mot øst synes nesten ikke i fjor utover vinteren var den svært stor. Har ikke vært så mye vestavind hittil denne vinter
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Yngninsdalen skal str 1 skred til så når det nedi veien nå
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fortsatt noen skavler men de har også vært oppe å tatt ned de / den største.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Fokksnø på kant fra starten av Januar. Mulig mer få heng gjelder? Overgang skog høyfjell er mest utsatt, men lett å løse ut gjelder også i høyfjellet.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 700 masl Innblåst snø fra før i uken.

Weather

No precipitation -8.5 °C 0 m/s 20% clouds Litt skyet først på dagen mindre og mindre skyer utover dagen og noe kaldere. Kun en ørliten trekk så alt i alt fint turvær.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Det ligger snø helt nede i Vik men kun 5-10cm der. Snøen er preget av varme til enn 300-400moh er fuktig - våt fryser til på toppen nå. I skogen er det mye løs snø. Over skogen er snødekke preget av vind fra sø til sv det et helt avblåst på topper og rygger, med flere meter inn i le formasjoner. Men for det meste ikke all verdens snø sånn rundt 1 meter. Men brøytekanter har blitt større nå enn en uke siden og mye større nå enn for 1,5 måned siden. Snøoverflaten er for hard med bitte litt 1-3cm løsere på toppen noen steder , blyant sastruger finnes også men jevn og fin i skjerma formasjoner. Mest snø i vest til nord noe mindre i øst og minst mot syd.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kort skitur på Vikafjellet veien har vært stengt noen dager pga uvær. Åpnet i formiddag, flere skifolk på tur. Vindstille og mindre skyer utover dagen rundt -8. Snødekke er preget av vind fra sø - sv helt avblåst noen steder og flere meter andre steder. Hard snøoverflaten men jevnt og fin i skjerma formajoner med 1-3cm noe løsere styresnø. Drønn i kantkorn fra etter nyttår 7-8 stk ved en skiløper tyder på at det fortsatt kan trigges ved liten belastning i alle himmelretninger. Innblåst fokksnø fra tidligere i uken virker på høyfjellet som har stabilisert seg noe. Naturlige skred forventes ikke. Meldt fint vinterlig vær med minusgrader ned dobbel sifret i høyfjellet men rolige vindforhold og ubetydelig nedbør. Så ingen store endringer kanten vil trolig fortsatt være aktivt kommende uke også. Hvis man vil velge stor belastning på kanten ville jeg valgt mange heng. Men jeg mener den er lett å løse ut fortsatt og ville valgt enten få eller noen heng litt i tvil der. Bra alle himmelretninger ble tatt med. Fjernutløsning er også mulig.

Danger Sign

Whumpf sound Se tidligere melding

Notes

Test

Tests

ECTP25@44cmQ1 Gjorde en test til og her fikk jeg N brudd i løsere snø slo videre så kom kanten med P brudd.

ECTN13@20cmQ2 Går på løsere nysnø slo videre og fikk ikke utslag på kanten

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity Men ser noen eldre skavel brudd samt titals løsnøskred i Kvassdalen. Ellers ingen hadde egentlig forventet å se noen større ferske mulig det har føyket igjen ellers gikk det ingen under vind og nysnø.

Snow Profile

10 cm 1F+ RG 0 mm D, 20 cm 4F+ DF/RG 1 mm/1 mm D, 5 cm 1F- RG 0 mm D, 9 cm 4F+ FC 1 mm D, 11 cm F/4F- FC 2 mm/2 mm D, 40 cm K+ MFcr/IF D -11.4 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -1.4 °C @ 40 cm, -1.1 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile Øst til bakken finnes steder med betydelig mer innblåst øst har generelt mindre snø enn vest

ObsID: 251659

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 16:05

987 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Fine damer i ettermiddagslys

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er ca 30cm ubunden snø opp til et stykke under tregrensa. Over tregrensa er det pakka og små vindtegn etter vind fra SØ enkelte plasser. Det var fasinerende å høre drønn og se sprekker etter tidligere kollapser rundt gamle skispor i området under tregrensa og et stykke nedover. Nydelig skiføre:) Spesielt i skogen, men myk og fin fokksnø over og, så fint randoføre, litt vanskelig fjellskiføre i høyden. Det er ikke vanskelig å se i snødekke at det har vært en kuldeperiode, men mildværet siste dagene har satt sitt preg. Kantkornlaget er i alle fall der. Det er lett å trigge der snøen over er myk, i høyfjellet er det mer pakka fokksnø og det skal større tilleggsbelastning til, men der snødekket er tynt og mykt ville jeg vært veldig forsiktig. Vil tro at skredene kan bli ganske store om de først går.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er en skredsituasjon relatert til kulda som har vært og danna kantkorn i snødekket. Dette kantkornlaget er potent, og gir drønn og skytende sprekker, men begynner kanskje å bli vanskeligere å påvirke høyere opp i terrenget. Det er også nyinnblåst fokksnø som kan løsne på løsere nysnø. Dette vil stabilisere seg etterhvert som været stabiliserer seg. Med kulda som setter inn igjen, må vi sikkert følge med på utviklingen av kantkorn videre. Forecast correct Slik jeg opplever det her i Brandsetdalen er det rett å sette ned på fg2 i morgen. Opplever det som fg2 her i dag, men det har nok stabilisert seg ila dagen, og det er nok steder der kantkornlaget lettere trigges i høyden enn det jeg opplevde her.

Tests

ECTP30@65cmQ1 Good Her gikk det i kantkorn over pakka i bunn. Fikk også ECTN14@15, i laget med nedføyka nysnø. Q3 brudd, veldig lite som skjedde.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 40 cm P RG D, 15 cm P/F RG/PPco D, 30 cm K MFcr -7 °C @ 1 cm, -4 °C @ 10 cm, -2 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile Her er 230cm snø

ObsID: 251663

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 15:26

847 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Ragne@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

Ut i fra det jeg har observert så langt, virker morgendagens varsel ok, men usikker pga action i kantkorn laget. Mulig det er så godt forsegla i høyden at det skal mye til å påvirke..? Her fikk jeg ut 10 cm tjukke flak i testheng på nedføyka nysnø, uten særlig forplantning

ObsID: 251649

Voss / Vik

Snow

24.01.2021 kl. 15:05

1093 masl

Siggen@obskorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 7-8 drønn fra veien og opp hit. Går på løse/fist 1,5-2mm kantkorn. Overliggende snø er for det meste hardt med kort nok avstand en rekke steder til at jeg for tydelig drønn lyder. Mer lyder nå enn Lørdag for en uke siden. Overgang skog høyfjell er trolig mest utsatt men tenker fjernutløsning - på de riktige steder også er mulig i høyfjellet.

ObsID: 251643

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 14:59

689 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ragne@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Ved tregrensa. Drønn som forplanta seg bra avgårde. Kollaps i kantkorn lag

ObsID: 251641

Voss / GRANVIN

Snow

24.01.2021 kl. 14:29

703 masl

TorsteinH (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger SW

Snow Cover

115 cm in total Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast too low

ObsID: 251631

Voss / Kvam

Snow

24.01.2021 kl. 14:10

1154 masl

HpåL (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  HpåL Comment:  Lite brudd i øverste 7cm med stor tilleggsbelastning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 10 °C 2 m/s from SE ↖ 20% clouds

Snow Cover

185 cm in total No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry

Tests

ECTP28@50cmQ2 Good

Snow Profile

7 cm P DF 1 mm D, 73 cm P DF 1 mm D, 70 cm 1F DF 1 mm D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251841

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 14:00

1171 masl

oormasen (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  oormasen Comment:  Skreio og flanken opp mot Skreieggi. Tydelige tegn på sidelasting (fra venstre), men ingen synlige skavlbrudd eller naturlig utløste skred i forbindelse med snøværet siste døgn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Ingen drønn i snødekket før vi kom opp på platået. Vi grov en profil og gjorde en CT like ved rabben der vi utløste drønn. Fant kantkorn under skare. Fikk dette laget til å gå til brudd. Resultatet i testen kan ha vært påvirka av drønnet.

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from SW ↗ 15% clouds Oppklarning utover dagen. Kjøligere enn i går.

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 650 masl Wind slab (hard slab) Dry Vindherja snødekke over ca 800m langs den vanlige ruta mot Reppeggi. Sastrugi og småskavler, med lommer av løsere snø. Ser vesentlig mindre vindherja ut i flanken fra Skreiavatnet mot Skreieggi.

Avalanche Danger Assessment

Det virker som kantkornlag finnes i det gamle snødekket, og fortsatt kan påvirkes der den ferskere fokksnøen i liten grad har fått slå seg til ro. Vindutsatte rabber, rygger og konvekser er sannsynligvis utsatte triggerpunkter. I dette fjellområdet virker det som om kantkornlaget nær bakken er vanskelig å påvirke under tregrensa, pga tjukkere såle helt ned til om lag 500 moh.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et par drønn nær avblåste rabber over 1100m på vei mot Reppeggi.

Tests

CTM24@35cmQ1 Medium Et par feilkilder til testen: Fjernet ikke 10cm tjukt lag av knyttnevefast nysnø før slagene begynte. Kantkornlaget kan ha blitt påvirket av oss før testen, da vi observerte drønn samme sted like før.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 251684

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 13:57

918 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 251691

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 13:35

639 masl

VegardVB (**)

Notes

Me gjekk opp på Bjørnefjellet. Ingen vind på toppen. Me hadde fleire drønn over heile fjellet

ObsID: 251690

Voss / Ulvik

Snow

24.01.2021 kl. 12:56

681 masl

Alexander@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Alexander@vossvgs

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn som forplanter seg langt

ObsID: 251595

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 12:54

639 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 251593

Voss / Kvam

Snow

24.01.2021 kl. 12:37

717 masl

Anders AB (Unknown)

Weather

Snow -5 °C from S ↑ Svak vind, vil ikke gjette antall m/s

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lag med sukkersnø nederst i sjiktet, kan fungere som utglidningsflate; snøen er lett pakket og lite bundet nederst

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelige *voosj*, mye snøfall den siste tiden rundt hamlagrø og jevn vind. Potensiale for vindpakkede områder, og rske minisjekker viser tegn til potensielle flak.

Notes

Jeg opplevde større forplatninger og voosj mens jeg gikk oppover magneknolten fra sørsiden, opplevde små flakutglidninger hele turen oppover, også på sørvestlig side. Har ikke vært veldig sterk vind siste tiden, men jevn svak. Visse sider høyere oppe (slik som på Kjerringafjellet) kan ha større vindpakk!

ObsID: 251735

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 12:12

679 masl

Endre (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløsning av småpenger flere steder. Kollaps på rimelig ved bakken ca 50 cm bruddkant

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn hele veien oppover skogen. Kollaps og forplantning 20-30 m ut fra skiløpere

ObsID: 251581

Voss / Voss

Snow

24.01.2021 kl. 12:00

681 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  BrittMari@vossvgs Comment:  650moh austvendt. Supert skiføre. Drønn.

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftige drønn i snøen i skogsgrensa og oppover ca.200 høgdemeter frå skogsgrensa (600-800 moh) i austleg leheng.

ObsID: 251670

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.