Avalanche warning for region Finnmarkskysten Tuesday 04.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

When the sun comes out, the danger will rise in areas where the new snow becomes wet and soft. Be aware that small facets have formed under the new snow. Wind slabs may be easy to trigger some places.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har vært perioder med snøbyger den siste uka, og det har kommet 10-30cm nysnø som har lagt seg over et solid skarelag etter mildvær i midten av april. Torsdag og fredag var det tidvis kraftig vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i fokksnøflak av ulik hardhet. Vindutsatte steder er avblåst til skare.

I nærheten av Billefjord er det observert et lag med små kantkorn mellom skare og fokksnøen fra den siste uka. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men dett er svært vanskelig å påvirke dette nå.

Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.

Mountain weather, 03.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -15 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 04.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from northeast. -17 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS