Avalanche warning for region Finnmarkskysten Monday 10.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

Generally stabile conditions. Be aware in sun-exposed aspects for natural triggered avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

New snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Avblåst ned til rabber, men fortsatt godt med snø i lune formasjoner og endel skavler. Solen har påvirket snødekket godt i sørvendte heng den siste tiden.

I nærheten av Billefjord ble det forrige helg observert et lag med små kantkorn mellom skare og siste fokksnø. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men det er svært vanskelig å påvirke dette nå.

I naboregionen Vest-Finnmark ble det observert overflatekant og rimkrystaller etter klarværet forrige uke. Det er sannsynlig at dette også finnes enkelte steder i denne regionen.

Mountain weather, 09.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -7 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the southwest during the evening. -6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS