Avalanche warning for region Hallingdal Thursday 13.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata er påvirket av varme og stedvis regn til fjelltopphøyde de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.

I det gamle snødekket og skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.

Observasjoner fra Stongeskaret tirsdag viser til et snødekke sterkt preget av mildvær og nedbør siste tiden. Ingen faretegn observert.

Mountain weather, 12.05.2021

6-10 mm precipitation. Breeze from north. -3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 13.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from north. -1 °C to 9 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS