Avalanche warning for region Hallingdal Monday 02.05.2022

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Generally stable conditions, but danger of skier triggered wet avalanches in sun-exposed mountainsides if the sun occurs.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I terreng som får sol er snødekket smelteomvandlet og veksler mellom hardt ved nattefrost og gradvis tining ut over dagen ved sol. På de høyeste fjelltoppene finnes det fortsatt innslag av tørr snø i terreng vendt mot nord.
Snøfordelingen er ujevn. I vest- og sørvendt terreng er det lite snø. I øst- og nordvendt terreng ligger det fortsatt bra med snø, særlig vest i regionen.

Et vedvarende svakt lag av kantkorn over skare var tidligere et aktivt skredproblem i regionen. Det har i all hovedsak blitt smelteomvandlet eller ligger begravd under harde lag med smelteomvandlet snø og betraktes ikke som et skredproblem per dags dato.
Ved bakken finnes store og fuktige begerkrystaller som er dekket av hard og bærende snø.

Vest i regionen ble det fredag observert 5-10 cm nysnø som var fuktig, og derfor ikke lett for vinden å flytte på.

Mountain weather, 01.05.2022

No precipitation. Breeze from northwest, changing to strong breeze from the west during the evening. -10 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 02.05.2022

Little to no precipitation. Strong breeze from west, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -6 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS