Avalanche warning for region Indre Fjordane Wednesday 27.04.2022

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

Generally hard and stable snowcover. Wet avalanches can release due to sun and high temperatures if the sun can reach through the clouds. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Glide avalanches

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Glide avalanches

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket er preget av vår og mye fint vær den siste tiden. Soloppvarming har gitt smelteomdanna snødekke høyt til fjells i solvendte heng. Over 700-1000 moh. der sola ikke tar, er det fortsatt lagdelt vintersnø. Klare netter har gitt gjenfrysing av snødekket.
Snøgrensa ligger på 200-300 moh, høyere i bratte sørvendte heng.

Det ble stedvis dannet kantkorn rundt skarelag før påske i flere himmelretninger og flere skred løsnet på kantkorn tidlig i påska. Laget virker nå svært vanskelig å påvirke i nordsider og er smelteomvandlet i sør.

Skredaktiviteten dei siste dagene har gått ned. Det er hovedsakelig våte løssnøskred og noen få glideskred som er observert.

Observasjoner fra 1200 og 1500moh lørdag viser at kantkornlaget i nordsider er svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 26.04.2022

No precipitation. Breeze from northeast. -11 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 27.04.2022

1-3 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Breeze from northeast, changing to breeze from the west during the evening. -10 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS