Avalanche warning for region Indre Fjordane Sunday 01.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Use caution in areas with recently formed storm slabs. Its time to switch to spring mode and remember to use slightly different approaches on wet and dry snow.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket er preget av vår og mye fint vær den siste tiden. I sør, øst og vest er det gamle snødekket smelteomvandlet mens i bratte nordvendte heng i høyden kan det fortsatt ligge vintersnø.
Over skoggrensen har det kommet en del nysnø som nå dekker den gamle snøen. Særlig i nordlige deler av regionen.
Snøgrensa ligger på 300-400 moh, høyere i bratte sørvendte heng.

Noen steder er det observert kantkorn i snødekket i høyden i nordvendte heng.
Det er også mulig nye kantkorn dannes mellom gammelt og nytt snødekke, og rundt solskare dannet i helgen. Når nysnø legger seg oppå dette kan det dannes flak som er svært lette å løse ut.

Mountain weather, 30.04.2022

Little to no precipitation. Breeze from west. -9 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 01.05.2022

No precipitation. Breeze from west, changing to fresh breeze from the west during the evening. -12 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS