Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 17.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Use caution in steep terraing with fresh wind deposited snow. A persistent weak layer is present in the snow pack.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I høyden ligger det mange steder løs snø i overflaten. Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet. Lavere i terrenget er det skare i snøoverflaten der snøen har blitt fuktig og frosset til på nettene, ellers løs snø. Dette kan variere mellom sol- og skyggesider.

Over ca 1000moh finnes det vedvarende svakt lag av kantkorn under skare øverst i det gamle snødekket. Dette er lettest å påvirke der fokksnøflakene er tynne. Utbredelsen er usikker, men observasjoner fra naboregionene Jotunheimen og Hallingdal tyder på at det kan ha størst utbredelse lengst øst/sørøst.

Lørdag ble det meldt om ferskt flakskred str 2 i NV fjellside i Sogndalsdalen. Det har også gått mange solutløste skred i bratt terreng de siste dagene, små til middels store skred.

Mandag ble det rapportert om drønn i Sogndalsdalen på tynt snødekke. Lørdag ble det meldt om et par drønn i snødekket i Luster over 1200moh.

Mountain weather, 16.03.2021

No precipitation. Breeze from north. -12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 17.03.2021

Little to no precipitation. Breeze from southwest, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS