Avalanche warning for region Indre Sogn Tuesday 23.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is generally hard to trigger, but avalanches can be large. Be careful in lee areas with wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Høyt til fjells er det fokksnø av varierende hardhet. Lavere ned er snøoverflaten preget av mildvær og fuktig opp til ca 900 moh. I bratte solvendte formasjoner og lavere i terrenget er det skare i snøoverflaten der snøen har blitt fuktig og frosset til på nettene. Skaren tiner gjerne på dagtid der den ikke er tykk.

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skare øverst i det gamle snødekket. Dette laget har blitt ødelagt av mildvær under ca 1300 moh. Over 1000 moh har det dannet seg et nyere lag av kantkorn mellom gammel snøpakke og nyere fokksnø. Dette nye laget har trolig størst utbredelse Ø-SØ i regionen.

Mandag ble det observert flere våte løssnøskred som løsnet i bratt terreng på grunn av temperaturøkningen.

Det har vært færre observasjoner på drønn i snøen de siste dagene. Dette kan være med på å bekrefte at det er vanskeligere å løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn. Mange steder er det også fravær av overliggende flak eller flakene er så tykke at det svake laget er vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 22.03.2021

1-5 mm precipitation. Fresh breeze from west. -6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 23.03.2021

Little to no precipitation. Breeze from west, changing to fresh breeze from the southwest during the evening. -4 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS