Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 24.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det ligger fokksnø av varierende hardhet og utbredelse. Observasjon fra Sogndalsdalen mandag tyder på at gunstige temperaturer gjør at denne stabiliseres relativt raskt de fleste steder. Lavere ned er snøoverflaten fuktig opp til ca 1000 moh. I bratte solvendte formasjoner finnes smeltefryseskare. Skaren tiner gjerne på dagtid der den ikke er tykk.

Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under skare øverst i det gamle snødekket. Dette laget har blitt ødelagt av mildvær under ca 1300 moh. Over 1000 moh har det dannet seg et nyere lag av kantkorn mellom gammel snøpakke og nyere fokksnø. Dette nye laget har trolig størst utbredelse i Ø-SØ deler av regionen.

Mandag ble det observert flere våte løssnøskred i bratt terreng i Sogndalsdalen.

Det har vært færre observasjoner på drønn i snøen de siste dagene. Dette kan tyde på at vedvarende svakt lag er mindre aktivt/utbredt, men husk at fravær av faretegn ikke betyr at det svake laget er helt borte.

Mountain weather, 23.03.2021

Little to no precipitation. Breeze from west, changing to fresh breeze from the southwest during the evening. -4 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 24.03.2021

3 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southwest, changing to fresh breeze from the southwest during the afternoon. -7 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS