Avalanche warning for region Indre Sogn Thursday 25.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det ligger fokksnø i terrenget av varierende hardhet og utbredelse utfra hvor vindutstatt terrenget er. Observasjon fra Sogndalsdalen mandag tyder på at gunstige temperaturer stabiliserer fokksnøen relativt raskt de fleste steder. Snøoverflaten er fuktig opp til ca 1000-1100 moh.

Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under skare i det gamle snødekket. Dette laget har blitt ødelagt av mildvær under ca 1300 moh. Over 1000 moh har det dannet seg et nyere lag av kantkorn mellom gammel snøpakke og nyere fokksnø. Dette nye laget har trolig størst utbredelse i Ø-SØ deler av regionen.

Mandag ble det observert flere våte løssnøskred i bratt terreng i Sogndalsdalen.

Onsdag morgen målte Spørteggbu (1566moh) -5 grader og SV stiv kuling. Det ble observert kraftig snøfokk på toppene i Jostedalen.

Mountain weather, 24.03.2021

3 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southwest, changing to fresh breeze from the southwest during the afternoon. -7 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 25.03.2021

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from southwest. -8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS