Avalanche warning for region Indre Sogn Tuesday 04.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with soft slabs. A weak layer of buried surface hoar can be present underneath soft slabs in isolated features. Be also aware of a persistent weak layer deeper in the snowpack.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1) Remote triggering is possible.

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det er skare opp til ca 1000 moh i alle himmelretninger. Over denne høyden er det tørr fokksnø av varierende hardhet i skyggesider. De fleste steder er fokksnøen hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider smelter skaren utover dagen og fryser til på natta. Snøgrensa går på ca. 300-600 moh, lavest i nordsidene.

Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.

Lørdag ble det observert et stort glideskred i Luster, samt noen små våte løssnøskred.

Rim og kantkorn er observert i overflaten de siste dagene.

Mountain weather, 03.05.2021

3-6 mm precipitation. Breeze from west. -14 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 04.05.2021

0-3 mm precipitation. Fresh breeze from east. -15 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS