Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 12.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release due to rain and high temperatures. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause large natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperaturer siden søndag. Plussgrader til de høyeste toppene siden mandag gjør at fokksnøen som ikke har blitt påvirket av varme etter påske nå blir fuktig og våt. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Snøgrensen ligger rundt 500 moh i nordlig sektor og 800 moh i sørlig sektor.

Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir påvirket av smeltevann som trenger ned i snødekket. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag i snødekket fra tidligere. Varme og regn ventes å gjøre disse lagene mer aktive igjen. Problemet er sannsynligvis mest utbredt i skyggesider over ca. 1100-1200 moh.

Søndag og mandag har det gått flere løsnøskred og enkelte mindre glideskred i Sogndalsdalen.

Mandag viser observasjoner fra Sogndalsdelen til flere drønn, og fortsatt tørt intakt vedvarende svakt lag i nordvendt terreng i høyden.

Mountain weather, 11.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to breeze from the south during the afternoon. -1 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 12.05.2021

3-5 mm precipitation. Calm/light breeze from north. -6 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS