Avalanche warning for region Indre Troms Thursday 13.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The snowpack is still wet and unstable at lower altitudes. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. It might be some spots with fresh wind deposited snow at high altitude.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Nedbør som regn tirsdag fuktet snødekket i alle himmelretninger opp til 600 moh, mens solutsatte fjellsider nesten helt til topps ble fuktet opp av finværet onsdag. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet.

Stedvis er det vedvarende svake lag av kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 12.05.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -3 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 13.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -1 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS