Avalanche warning for region Indre Troms Thursday 19.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in sun-exposed steep slopes and in high north facing areas with dry wind slabs. In the alpine there can be a weak layer buried in the snow pack, but this is in general hard to trigger.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

New snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tidligere i uken snødde og blåste det en del i fjellet. Før dette var snøoverflaten våt og fuktet høyt opp, noen steder gjenfryst til skare, og det gamle snødekket var isotermt opp til ca 700-800 moh.

Rundt skare fra 23. april har det tidligere utviklet seg kantkorn. Det har kommet mye snø de siste ukene, og laget ligger mange steder dypt eller er blitt fuktet av mildværet siste ukene. Laget er derfor generelt vanskelig å påvirke.

Lite snø under 150 moh i sørvendte heng.

Mountain weather, 18.05.2022

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 19.05.2022

No precipitation. Breeze from southeast. -7 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS