Avalanche warning for region Lyngen Thursday 18.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helgen var det relativt mildt og snøoverflaten ble fuktig opp til ca. 500 moh. Etter dette har det kommet noen cm nysnsø, og noen steder ligger denne ubunden i terrenget. I høyden og på andre vindutsatte steder var snødekket vindpåvirket eller avblåst til eldre skarelag før det siste, lille snøfallet.

I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er også observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar, men det ligger også tykk skare over svakt lag opp til ca. 700-800 moh.

Tirsdag ble det løst ut et lite skred av skikjører i fersk innblåst fokksnø i NV-vendt heng på ca. 200 moh i Nord-Lenangen.

Mountain weather, 17.03.2021

2-4 mm precipitation. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the evening. -15 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 18.03.2021

2-4 mm precipitation. Fresh breeze from northeast, changing to breeze from the southeast during the afternoon. -14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS