Avalanche warning for region Lyngen Wednesday 01.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten i ksogen består stort sett av 10-20 cm løs snø, som er i ferd med å bli kantkornet. Over skoggrensen er løssnøen flyttet på av sørlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet. I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.

Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantorn ulike steder i snødekket, særlig i områder med lite snø. Lørdag ble det observert drønn i snødekket og det ble fjernutløst en lite skred i nærheten av Lyngseidet.

Mountain weather, 01.12.2021

5-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northeast. -21 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS