Avalanche warning for region Lyngen Thursday 02.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I skogen er det 15-30 cm løs snø, som er i ferd med å bli kantkornet. Over skoggrensen er snøen flyttet på av sørlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet. Tirsdag ble det observert områder med overflaterim. I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.

Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantkorn i snødekket, særlig i områder med lite snø. Lørdag ble det observert drønn i snødekket og det ble fjernutløst en lite skred i nærheten av Lyngseidet.

Mountain weather, 01.12.2021

5-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northeast. -21 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 02.12.2021

No precipitation. Strong breeze from east. -17 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS