Avalanche warning for region Nord-Troms Monday 03.05.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

New persistent weak layer in the new snow. Big avalanches can be easily triggered.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste uka har det stedvis kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mindre nysnø i indre strøk. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.

Det er observert et svært stort skred på Kågen og drønn i snødekket flere steder i regionen. I Lyngen gikk det lørdag et svært stort skred og det ble observert drønn flere steder. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Søndag ble det observert et stort skred på Kågen som sannsynligvis ble naturlig utløst i slutten av forrige uke.

Mountain weather, 02.05.2021

1-5 mm precipitation. Breeze from east. -17 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -13 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS