Avalanche warning for region Nord-Troms Monday 10.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. A persistent weak layer of facets is present in some areas. Be aware of cornice falls.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har siste døgnet lagt seg noe ny snø over ca 300-400 moh. Før dette var snøoverflaten under ca 500 moh påvirket av sol om dagen, og gjenfrysning på natten. Over dette var snødekket mer vinterlig og det ble observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.

Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 09.05.2021

2 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from southwest. -8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the west during the afternoon. -7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS