Avalanche warning for region Nord-Troms Wednesday 12.05.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, a persistent layer of facets are buried in the snowpack in isolated areas.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helgen kom det noe ny snø over ca 300-400 moh. Før dette var snøoverflaten under ca 500 moh påvirket av sol om dagen, og gjenfrysning på natten. Over dette var snødekket mer vinterlig og det ble observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.

Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Mandag ble det observert et naturlig utløst stort vått løssnøskred på Uløya.

Mountain weather, 11.05.2021

2-5 mm precipitation. Fresh breeze from southeast. -8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 12.05.2021

No precipitation. Breeze from south, changing to strong breeze from the south during renoon. -5 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS