Avalanche warning for region Nord-Troms Thursday 28.04.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Showers will result in local differences in new snow amount and danger level within the region. Be careful in lee areas with wind deposited snow.
Medium sized naturally released avalanches may occur if sun radiation is coming through or the wind slabs has poor bindings to a crust layer below.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Vinteren er tilbake med nysnø helt ned til havnivå de siste dagene. Nysnømengdene varierer, men noen steder har det kommet 20-30 cm i løpet av et par døgn. Flere steder har det dannet seg fokksnøflak i fjellet. Det er fortsatt mye fuktighet i det gamle snødekket, og stedvis har det dannet seg et skarelag mellom ny og gammel snø.

Det er ikke utenkelig at det kan danne seg kantkorn i overgangen mellom gammel, fuktig snø og ny tørr snø. Dette er ikke bekreftet av observasjoner enda, men forrige lørdag ble det observert stor temperaturgradient i den lille nysnøen som var kommet til da, noe som indikerer at potensialet er til stede.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag i forbindelse med mildværsskare fra slutten av mars, men de fleste steder virker det å være vanskelig å påvirke for øyeblikket.

Mountain weather, 27.04.2022

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from west, changing to strong breeze from the west during renoon. -13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.04.2022

15 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from west, changing to moderate gale from the northwest during renoon. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS