Avalanche warning for region Ofoten Saturday 25.04.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow in the alpine. Mild temperatures can release wet avalanches in steep terrain. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet siste dager har har tæret godt på snøpakken i lavlandet og gitt fuktig snø under 7-800 moh. Fra ca. 5-600 moh ligger det litt fersk vindpakket snø oppå det gamle snødekket. I høyden domineres snøoverflaten av vindpåvirket snø med harde og bærende flak. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammelt skarelag. Det ligger mest snø i østvendte leområder.

I høyden inneholder snødekket vedvarende svake lag med kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tilsier at dette ikke er å anse som skredproblem for øyeblikket men de kan bli reaktiverte ved et ordentlig mildvær.

Natt til torsdag gikk det flere skred, blant annet ett over vei på Sandhornøya. I starten av uken ble det observert mye våt snø, glidesprekker og glideskred i regionen.

Det er generelt mye snø i fjellet i regionen.

Mountain weather, 24.04.2020

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 25.04.2020

3-6 mm precipitation. Strong breeze from northwest. -9 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS