Avalanche warning for region Ofoten Sunday 26.04.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow in the alpine. Mild temperatures can release wet avalanches in steep terrain. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I lavlandet opp til omtrent 600 moh har mildvær tidligere i uken ført til at snødekket er smelteomvandlet og tilnærmet homogent. På fjellet over 600 moh er snøoverflaten preget av et tynt lag med fokksnø av varierende hardhet. På steder med vindpakket hard snø ble det fredag kveld observert skytende sprekker. Fokksnøen ligger over et lag med hard smelte-fryse skare.

I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tilsier at dette ikke er å anse som skredproblem for øyeblikket, men ved mildvær eller mye regn kan dette laget bli aktivt.

I starten av uken ble det observert mye våt snø, glidesprekker og glideskred i regionen.

I regionen har det mange steder dannet seg store skavler på topprygger. Det er generelt mye snø i regionen.

Mountain weather, 25.04.2020

3-6 mm precipitation. Strong breeze from northwest. -9 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 26.04.2020

2-4 mm precipitation. Breeze from north. -8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS