Avalanche warning for region Ofoten Tuesday 28.04.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. Be aware of cornice falls and glide avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det kom en del nysnø i regionen torsdag til søndag morgen. Nysnøen er fuktig i lavlandet, men i høyden er den tørrere. Litt vind fra nord har ført til vindtransport av snø inn i sørvendte leområder, men det ligger fremdeles ~10 cm løs snø/lett bundet snø igjen i nordsider og er prima skiføre. Fokksnøen ligger mange steder over et hardt lag med smelte-fryse skare. Opp til 600 moh er snødekket smelteomvandlet og uten lagdeling.

I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tilsier at dette ikke er å anse som skredproblem for øyeblikket, men ved mildvær eller mye regn kan dette laget bli aktivt.

I regionen har det mange steder dannet seg store skavler på topprygger. Det er generelt mye snø i fjellet.

Mountain weather, 27.04.2020

No precipitation. Calm/light breeze from north. -9 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 28.04.2020

No precipitation. Calm/light breeze from east. -10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS