Avalanche warning for region Ofoten Wednesday 29.04.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. Be aware of cornice falls and glide avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det kom en del nysnø i regionen i løpet av sist helg. De siste dagene er nysnøen og deler av snødekket opp til 500 – 600 moh fuktet opp. Fra skoggrensa og oppover veksler overflata mellom myke fokksnøflak, lett bunden nysnø i vindskjermede formasjoner og avblåst skare. Fokksnøen ligger over lag av nedføyket nysnø. I Iavere fjellområder er fokksnøen er fuktig, seig og spenningsløs, men i høyden kan det fremdeles være tørr snø på skyggefulle plasser.

I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. I naboregionen har det vært skredaktivitet på dette laget, men foreløpig er det ikke observert noe som tyder på at det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag her.

Det er meldt om et par dager gammelt stort skred ved Gangnesaksla i Sør-Skjomen. Det er en kjent skredbane, men skredet er betydelig større enn vanlig. Det er også meldt om skredaktivitet og gjort observasjoner av sigesprekker på Vargfjordtinden i Ballangen.

I regionen har det mange steder dannet seg store skavler på topprygger. Det er generelt mye snø i fjellet.

Mountain weather, 28.04.2020

No precipitation. Calm/light breeze from east. -10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 29.04.2020

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -12 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS