Avalanche warning for region Ofoten Sunday 02.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Complex situation with persistant weak layers. Also be careful on steep solar aspects in the afternoon.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det siste uken har vært preget av snøbyger med store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Sterk vind fra vest og nordvest de siste dagene har dannet fokksnøflak av varierende hardhet ovenfor skoggrensen. I solvendte sider er snøgrensen på vei oppover i terrenget, mens det i skyggesidene fortsatt er mer sammenhengende snø. Overgangen mellom tørr/ fuktig snøoverflate er cirka 400moh.

Det observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekke ovenfor ca. 800 moh. Det er foreløpig lite faretegn tilknyttet dette svake lag og en stor grad av usikkerhet rundt ut I høyfjellet over 800moh. er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Det ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men det kan aktiveres ut på våren når/hvis det blir varmt og mye nedbør som regn.

På lørdag er det overskyet i Narvik og lett snøfokk på snaufjellet.

Mountain weather, 01.05.2021

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from west. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 02.05.2021

2-5 mm precipitation. Breeze from north. -17 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS