Avalanche warning for region Ofoten Saturday 22.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Regionen har i lengre tid hatt mildvær og fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 300 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.

I høyfjellet, over 800 moh, kan det fortsatt noen steder være vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 21.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from northeast. -7 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 22.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from north, changing to breeze from the east during the afternoon. -5 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS