Avalanche warning for region Ofoten Tuesday 25.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

The snowpack is generally stabilized. In steep terrain wet avalanches can release naturally or by skiers.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten var i starten av uken fuktig/våt til fjelltopphøyde. Synkende temperaturer fra torsdag førte deretter til gjenfrysning og bærende skare over ca 600 moh. Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.

I enkelte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.

Mountain weather, 24.05.2021

No precipitation. Breeze from southeast. -6 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 25.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from south. -4 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS