Avalanche warning for region Ofoten Saturday 30.04.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

At higher elevations, be aware in steep areas with with slabs. The danger also increases during the day in steep and sunexposed terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

De siste dagene har vært preget av bygevær som har gitt nedbør som snø kombinert med vind. Det har vært store forskjeller i nysnømengde og vindstyrke innad i regionen, og snødekket kan variere mye innen korte avstander. Snøoverflaten varierer fra avblåst til vindtransportert snø av ulik hardhet og ubunden snø i skjermede terrengformasjoner. Det gamle snødekket er hovedsakelig fuktig eller gjenfryst etter en mildværsperiode forrige uke.

Det er observert begynnende kantkorn mellom mildværskare fra forrige uke og overliggende fokksnø. Krystallene er foreløpig små, men denne type lag kan utvikles videre svært raskt under de rette forholdene.

I nordvendt terreng i indre deler av regionen over 1000 moh kan det fortsatt finnes svake lag i det gamle snødekket, men de vurderes ikke til å være et aktivt skredproblem.

Mountain weather, 29.04.2022

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l during the afternoon. Fresh breeze from west, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 30.04.2022

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from north, changing to breeze from the southwest during the evening. -12 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS