Avalanche warning for region Romsdal Monday 15.02.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Unstable conditions caused by wind, avoid steep terrain with fresh windslabs. Windslabs cover a weak layer of faceted snow and it can be easy to trigger avalanches. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Fokksnøflakene har lagt seg over rim og kantkorn.  I mindre vindutsatte områder ligger det fremdeles rim og kantkorn i overflaten. Det gamle snødekket består av fokksnøflak av varierende hardhet, skare og kantkorn. I bratte solsider er snøen mange steder nå påvirket av solen.

Det er to relevante svake lag. Det ene er et kantkornlag i overflaten som stedvis er dekket av innblåst fokksnø. Dette er det mest kritiske. Det andre er et vedvarende svakt lag med kantkorn dypere i snødekket som nå er vanskelig å påvirke. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensa og opp til ca 800 moh. I skjerma formasjoner kan kantkorn finnes til fjelltopphøyde.

Det ble lørdag meldt inn flere skiløperutløste flakskred rundtom på nordvestlandet, stort sett i østvendt terreng. Det har også blitt observert naturlig utløste skred på kystnære fjell som vanligvis ikke er forbundet med skredfare, som fra Sjurvarden v/Farstad og Mekknøken på Averøy.

Mountain weather, 14.02.2021

No precipitation. Calm/light breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -18 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 15.02.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -16 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS