Avalanche warning for region Romsdal Wednesday 24.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid leeward slopes if you notice danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds. Wind deposited snow are covering persistent weak layer.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet. Mange steder er snødekket fuktig helt til bakken. Snødekket er generelt tynt for årstiden.

Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.

Observert mange våte løssnøskred som følge av soloppvarming søndag. Også enkelte våte flakskred.

Mountain weather, 23.02.2021

2-4 mm precipitation. Breeze from southwest, changing to moderate gale from the south during the evening. -5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 24.02.2021

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southwest. -3 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS