Avalanche warning for region Romsdal Sunday 28.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

At high altitudes, be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wet snow and sun exposure increase the possibility of wet sluffs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten varierer etter himmelretning og høyde. Under om lag 900 moh og mesteparten av Romsdalshalvøya er snøen gjennomfuktet eller fraværende. Høyere oppe finnes våt snøoverflate som gradvis går over i skare og fersk fokksnø. For hele regionen er det nå mindre snø enn normalt for årstiden. Det er kun høyfjellet i Indre Romsdal som har nysnø.

En lang kuldeperiode som varte fram til midten av februar har dannet vedvarende svake lag av kantkornet snø. Mildværet som kom etter dette, har i stor grad smelteomdannet og nøytralisert disse lagene. Høyt til fjells kan de likevel fortsatt være virksomme.

Lørdag ble det meldt om ferske skred på østsiden av Blånebba (1320 moh) i Rauma.

Lørdag morgen var temperaturen på Mannen (1291 moh) i Rauma -2 °C. På Reinsfjellet (990 moh) i Gjemnes blåste det 20 m/s fra vest. I regionen hadde det kommet inntil 8 mm nedbør siste døgn. Dette kom som snø i høyereliggende fjellområder sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden.

Mountain weather, 27.02.2021

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southwest, changing to moderate gale from the west during the afternoon. -4 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.02.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from southwest. -5 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS