Avalanche warning for region Romsdal Monday 15.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata ber preg av mykje vind dei siste dagane og er vindpakka og hard. Det ligg mykje snø i typiske leområder, men det er generelt tynt snødekke i regionen. Ryggar og toppar av avlåst. Sola varmer godt i snøen i bratte sider. Det er ein del hard og glatt overflate på det noverande snødekke.

Vedvarande svake lag frå kuldeperioden i januar er i stor grad nøytralisert opp til ca 1200 moh pga kraftig mildvær. Over denne høgda kan laget framleis vere eit problem nokre stadar.

Det var laurdag observert eit naturleg utløyst flakskred i SØ side på Middagstinden.

Observatør melder laurdag om snøføyk rundt toppen av Urhaugen. Kraftig snøvêr og vind dei siste dagane har mange stadar gjeve store skavlar, spesielt mot aust.

Mountain weather, 14.03.2021

No precipitation. Breeze from southeast. -11 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 15.03.2021

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS