Avalanche warning for region Salten Wednesday 26.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

The snowpack is generally stabilized. In steep terrain wet avalanches can release naturally or by skiers.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten var i starten av forrige uke fuktig/våt til fjelltopphøyde med fravær av nattefrost. De siste dagene har det vært store temperatursvingninger gjennom døgnet med nattefrost etterfulgt av varm dagtemperatur.

Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken, og rester av vedvarende svake lag som er i ferd med å bli smelteomvandlet høyt til fjells.

Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.

Mountain weather, 25.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from south. -3 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 26.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -2 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS