Avalanche warning for region Svartisen Wednesday 24.02.2021

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Weather change! Natural avalanches expected due temperature rise and rain. Fresh storm slabs are the problem in the mountains. Avoid avalanche terrain.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Kraftig vind fra sørøst siden helga har flyttet snøen inn i leområder mot nord og vest. Snødekket er vindpåvirket i overflaten og består av vindtransportert snø med varierende hardhet. Siste døgn fram til tirsdag kom det rundt 5 cm nysnø i kombinasjon med vind fra øst ved Rana. I skogen og i enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst. Mildvær vil føre til store endringer i snødekket.

Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved svært liten belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, og ved bakken.

Observasjoner fra helga tyder på at det er svært lett å løse ut skred, og at de svake lagene har god forplantningsevne. Tirsdag formiddag var det fremdeles ett par kuldegrader på de fleste målestasjonene, utenom de som ligger kystnært, som f.eks Reipå

Mountain weather, 23.02.2021

7 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during renoon. -13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 24.02.2021

32 mm precipitation, up to 70 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southeast, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS