Avalanche warning for region Svartisen Saturday 08.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Lørdag kommer det litt nysnø i overflata. I fjellet legger nysnøen seg stort sett over hard fokksnø, men i enkelte leområder kan det finnes litt mykere snø fra før. Fokksnøen stammer fra vinden på tirsdag/onsdag som flyttet rundt på snøen som kom forrige uke. I lavere høyder og i solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser - der legger nysnøen seg over en smelteomvandlet overflate.

Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke (avrundede korn). Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Torsdag ble det gjort observasjoner på et flakskred i Beiardalen.

Mountain weather, 07.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from northeast, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -16 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 08.05.2021

3 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the west during the afternoon. -8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS