Avalanche warning for region Trollheimen Monday 10.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Increasing temperatures leads to higher avalanche danger. A weak layer deep in the snow pack can now become more active and increase the chance for natural released avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Solinnstråling og lave nattetemperaturer har gitt stor variasjon i snødekket avhengig av himmelretning og bratthet de siste ukene. I nordvendt terreng finnes fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket. Mot sør har sola gitt vått snødekke på dagen og skare om natta. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.

Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.

Det ble observert ett str.1 flakskred i den siste fokksnøen ved Skarvatnet i Oppdal lørdag.

Nattefrost i fjellet søndag, men stigende temperatur og tidvis kuling utover dagen på Storhornet (1550moh) i Oppdal.

Mountain weather, 09.05.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during the evening. -10 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

2-4 mm precipitation. Breeze from south, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -4 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS