Avalanche warning for region Trollheimen Wednesday 12.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Høye temperaturer og mangel på nattefrost fra mandag har fuktet fokksnøen i høyfjellet, men lagdeling ventes fortsatt å være intakt. Mot sør og i lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomdannet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.

I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den overliggende snøen blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.

Det er observert mange små våte løssnøskred og noen glideskred rundt Åbittind mandag.

Observasjoner mandag forteller at snødekket er i ferd med å bli vått i alle himmelretninger, men smeltevann drenerer godt.

Mountain weather, 11.05.2021

No precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the south during the afternoon. 0 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 12.05.2021

4-6 mm precipitation. Calm/light breeze from northeast. -4 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS