Avalanche warning for region Trollheimen Tuesday 17.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, natural released avalanches are possible here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Over ca 900 moh ligger det nysnø fra den siste uka i overflata. Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandlet og drenerer smeltevannet godt, det er kun i nordhellinger høyt til fjells at det kan være mulig å finne lagdelt snø. Det er fortsatt mye snø i fjellet. Snøgrensa stiger gradvis og nærmer seg tregrensa, høyest i sørvendte heng.

Observasjoner fra Oppdal mandag forteller om gjenfrosset snødekket tidlig på dagen og tørr snø i slakke fjellsider med liten solpåvirkning.

Mountain weather, 16.05.2022

No precipitation. Breeze from northwest. -11 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 17.05.2022

No precipitation. Breeze from north. -12 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS