Avalanche warning for region Vest-Finnmark Friday 12.02.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A persistent weak layer of facets may also be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har vært snøbyger og endel vind den siste uka, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. I Langfjorden er det observert svært mye løs snø i skogen, mens det ved Hammerfest er mer avblåst.

Skarelaget og det underliggende kantkornlaget finnes hovedsakelig i høydenivået 200-700 moh. Noen steder ligger det harde fokksnøflak over, slik at det er vanskelig å påvirke det svake laget.

Onsdag ble det observert små naturlig utløste skred ved E6 litt nord for Leirbotnvatnet og over skoggrensen på nordsiden av Mattisdalen ved Alta.

Mountain weather, 11.02.2021

4-6 mm precipitation. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the south during the evening. -16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 12.02.2021

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS