Avalanche warning for region Vest-Finnmark Sunday 21.02.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avoid avalanche terrain. Big avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Frå torsdag har det vore lokalt sterk vind. Dette har stadvis gitt kraftig snøfokk, og snøen har ulik hardheit. Fleire stadar vil snøen vere vindpakka hard, medan andre stadar er den mjukare og laus.

Lengre ned i snødekket er det fleire vedvarande svake lag av kantkorn og delvis begerkrystallar. Dette er både ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen. Den siste tida, særleg førre helg men også denne helga, har det gått naturleg utløyste skred på desse laga. Dei fleste skreda har vore store, men også svært store skred har gått. Infrastruktur, som vegar og kraftlinjer har blitt påverka.

Før vindauka torsdag var det eit jamnt dekke med overflaterim med store krystallar.

Mountain weather, 20.02.2021

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast. -22 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.02.2021

Little to no precipitation. Gale from southeast. -24 °C to -16 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS