Avalanche warning for region Vest-Finnmark Monday 03.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

When the sun comes out, the danger will rise in areas where the new snow becomes wet and soft. Be aware that small facets have formed under the new snow. It is possible to trigger large avalanches.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste uka har det stedvis kommet 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det litt vind fra NV, så noe av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak.

I Lyngen og Nord-Troms har det gått noen store skred og er observert drønn flere sted. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I Vest-Finnmark er det observert små kantkorn mellom skare og nysnøen fra siste uke, men lite faretegn fra dette laget foreløpig. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Det er søndag meldt inn flere SØ-vendte skred str 2 - 3 i Kåfjordfjellene som sannynligvis har gått under og etter snøværet fredag/lørdag. Det har også gått et str.2 skred NV-vendt ved Koppartind.

Mountain weather, 02.05.2021

1-5 mm precipitation. Breeze from east. -16 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS