Avalanche warning for region Vest-Finnmark Tuesday 04.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

A new persistent weak layer may be present under the new snow. Big avalanches can possibly be easily triggered. Sun heating may lead to naturally released avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste uka har det stedvis kommet 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det litt vind fra NV, så noe av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak.

I Lyngen og Nord-Troms har det gått noen store skred og er observert drønn flere sted. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I Vest-Finnmark er det observert små kantkorn mellom skare og nysnøen fra siste uke, men lite faretegn fra dette laget foreløpig. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Det er søndag meldt inn flere SØ-vendte skred str 2 - 3 i Kåfjordfjellene som sannynligvis har gått under og etter snøværet fredag/lørdag. Det har også gått et str.2 skred NV-vendt ved Koppartind og noen mindre skred som trolig er utløst av scooter i nærheten av Leirbotnvatn.

Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.

Mountain weather, 03.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 04.05.2021

No precipitation. Breeze from east. -18 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS