Avalanche warning for region Vest-Finnmark Wednesday 05.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. A persistant weak layer of facets may be present in some areas. Be aware of cornice falls.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Forrige uke kom det stedvis 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det litt vind fra NV, så noe av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak.

I Lyngen og Nord-Troms har det gått noen store skred og er observert drønn flere sted. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I Vest-Finnmark er det observert små kantkorn mellom skare og nysnøen fra siste uke, men lite faretegn fra dette laget foreløpig. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Det er de siste dagene observert flere middels store skred som har gått i nysnøen fra forrige uke. Noen har løsnet naturlig pga. soloppvarming, mens andre trolig er utløst av scooterkjøring.

Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.

Mountain weather, 04.05.2021

No precipitation. Breeze from east. -18 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 05.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -18 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS