Avalanche warning for region Vest-Finnmark Thursday 06.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. A persistant weak layer of facets may be present in some areas. Be aware of cornice falls.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Forrige uke kom det stedvis 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Snøfallet var delvis kombinert med vind fra NV, så noe av nysnøen ble flyttet inn i leområder og dannet myke fokksnøflak. I indre deler av regionen kom det mye mindre nysnø.

Det er observert drønn i snødekket de siste dagene og tidligere ble det observert utvikling av små kantkorn mellom gammel skare og nysnø. Dette tyder på at det nå kan finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget.

Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Det er de siste dagene observert flere middels store skred som har gått i nysnøen fra forrige uke. Noen har løsnet naturlig pga. soloppvarming, mens andre trolig er utløst av scooterkjøring.

De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.

Mountain weather, 05.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -18 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 06.05.2021

No precipitation. Breeze from southeast. -15 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS