Avalanche warning for region Vest-Finnmark Monday 10.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release in steep terrain in lower areas and in sun exposed slopes where the sun comes out. Wind slabs over buried surface hoar are a problem at high elevations.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det kom rundt 5 -10 cm nysnø over 200-300 moh fredag og lørdag. Søndag varmet solen godt i sørvendte og østvendte heng og fuktet snødekket opp til ca 600 moh Over 500moh var det mer vinterlig med fokksnøflak av varierende hardhet.

I enkelte heng finnes det sannsynligvis nedføyket overflatekant/rim etter helgens snøfall. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Det er observert flere våte løssnøskred søndag ved Bergsfjord.

Mountain weather, 09.05.2021

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the west during the evening. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS