Avalanche warning for region Vest-Finnmark Friday 07.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avalanches can be triggered on persistent weak layers and in storm slabs. The snowpack is very touchy, especially below the threeline, and big avalanches can be triggered directly or remotely. Avoid avalanche terrain.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind frå skiftande retning har sidan søndag transportert og påverka snø. Mange stadar er avblåst og snø ligg i hovudsak i skjerma terrengformasjonar som renner og dalar. Snøoverflata består av vindpåverka snø med varierande hardheit og skare over tregrensa, og laus til lett bunden snø under tregrensa.

Djupare i snødekket finst det fleire vedvarande svake lag av kantkorn. Kantkornlag som finst i samband med skare har den siste tida vore svært lette å påverke, særleg rundt og under tregrensa, både i indre og ytre delar av regionen.

Tysdag blei skred fjernutløyst på Langfjellet og eit gjekk naturleg i Stokkedalen. Måndag gjekk det skred på veg både på E 45 og ved Saragammen.

Mountain weather, 06.01.2022

Little to no precipitation. Fresh breeze from east, changing to strong breeze from the northeast during renoon. -19 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 07.01.2022

2 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from south, changing to strong breeze from the southwest during the afternoon. -23 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS