Avalanche warning for region Vest-Finnmark Saturday 08.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be released naturally or be triggered on persistent weak layers and in storm slabs. The snowpack is very touchy, especially below the threeline, and big avalanches can be triggered directly or remotely.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind av skiftende retning har gjennom uka flyttet på løssnø og påvirket snøoverflaten. Mange steder er avblåst og snøen ligger i hovedsak i skjermede terrengformasjoner som renner og søkk. Over skoggrensen består snøoverflaten av vindpåvirket snø med varierende hardhet og skare, mens snøen er løs til lett bunden i skogen.

Dypere i snødekket finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn. Kantkornlag som finnes i sammenheng med skare har den siste tiden vært svært lette å påvirke, særlig rundt og under tregrensa, både i indre og ytre deler av regionen. Rundt Hammerfestområdet er det observert kantkorn lag ved bakken som er lett å påvirke.

Det har blitt registrert drønn og skytende sprekker i Hammerfestområdet

Mountain weather, 07.01.2022

2 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from south, changing to strong breeze from the southwest during the afternoon. -23 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 08.01.2022

9 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Moderate gale from southwest, changing to fresh breeze from the north during renoon. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS